De rekening

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een code en een vasttarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Uw rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar?

Dat kan bij ons bij vrijwel alle zorgverzekeraars. Wilt u de rekening liever zelf ontvangen en declareren dan kan dat uiteraard ook. U kunt dat per email aangeven (contact@orthopereboom.nl) of melden bij de receptie.

Orthodontietarieven 2024

De prijzen voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici voor 2024 zijn bekend. Sinds 2013 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg vast. Voor actuele tarieven en bijbehorende beschrijven verwijzen wij u graag naar ‘Tarieven 2024’.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wij staan altijd open voor vragen, op- en aanmerkingen. Dus loop gerust mee naar binnen en schroom niet ons aan te spreken. Bij klachten over onze diensten zullen wij natuurlijk proberen samen naar een oplossing te zoeken.

Neem contact op